Activitat

Una experiència educativa complementària a l’escola per a descobrir, investigar, reflexionar i aprendre

CONEIXEM LES PLANTES AQUÀTIQUES AUTÒCTONES

 

 

Què descobrirem

L'amenaça que pateixen les plantes aquàtiques autòctones a Catalunya, i les funcions que realitzen aquestes plantes a l'hora de millorar la qualitat de les nostres aigües (en depuradores, piscines, rius, llacs).

Com ho farem

Mostrarem exemplars de diferents espècies de plantes aquàtiques: plantes que viuen totalment submergides a l'aigua, plantes que viuen a la vora de l'aigua, plantes amfíbies..., i observarem les seves diferències amb les algues.
Trasplantarem planter de menta aquàtica a test biodegradable que cada assistent s'endurà a casa.

Materials educatius

no

Cost

70€/h. Inclou un monitor. El professorat de l'escola ha de ser present al taller.

Descomptes

Durada

2:00h

Número màxim d'assistents

30

Es pot fer al centre docent?

Si

Virtual

Presencial

Mesures COVID-19

Distància, neteja de mans i mascareta durant tota l'activitat. Activitat a l'aire lliure.

Transport

S'hi pot arribar en transport públic(autobus) i hi poden aparcar autocars al pàrquing

Existeix algun espai proper a l'aire lliure on esmorzar o fer una estona d'esbarjo?

Si. Al propi viver hi ha espai. Amb font per beure aigua.

Primaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit de coneixement del medi

Medi natural
Medi social
 Món actual
 Món actual
 Salut i equilibri personal
 Salut i equilibri personal
 Tecnologia i vida quotidiana
 Tecnologia i vida quotidiana
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Educació física
 Hàbits saludables
 Expressió i comunicació corporal
 Joc motor i temps de lleure

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció, comprensió i valoració
 Interpretació i producció
 Imaginació i creativitat

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Hàbits, civisme i identitat digital.

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació en valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió social

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'aprendre per aprendre

 Autoconeixement respecte de l’aprenentatge
 Aprenentatge individual
 Aprenentatge en grup
 Actitud positiva envers l’aprenentatge

Especifica les competències que es treballen

Secundaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Medi ambient
 Medi ambient
 Medi ambient
 Salut
 Salut
 Salut

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Especifica les competències que es treballen

Àmbit social

 Dimensió històrica
 Dimensió geogràfica
 Dimensió cultural i artística
 Dimensió ciutadana

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Activitat física saludable
 Esport
 Activitat física i temps de lleure
 Expressió i comunicació corporal

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció i escolta
 Expressió, interpretació i creació
 Societat i cultura

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cultura i valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió sociocultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit personal i social

 Autoconeixement
 Aprendre per aprendre
 Participació

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Competències bàsiques

 Comunicativa
 En la gestió i el tractament de la informació
 Digital
 En recerca
 Personal i interpersonal
 En el coneixement i la interacció amb el món

Especifica les competències que es treballen

Infantil

Quines són les capacitats que es treballen amb aquesta activitat?

Desvetllar l'interès per a conèixer les plantes del nostre entorn.
Conèixer les plantes aquàtiques autòctones i les seves aplicacions en la millora de la qualitat de les aigües.
Promoure actituds de respecte i estima cap a la natura.

Primaria

Especifica si es treballen Objectius de Desenvolupament Sostenible i en cas afirmatiu quins són

Sí. En funció del grup pràcticament tots.

Secundaria

Especifica si es treballen Objectius de Desenvolupament Sostenible i en cas afirmatiu quins són

Sí. En funció del grup, pràcticament tots.

Batxillerat

Especifica si es treballen Objectius de Desenvolupament Sostenible i en cas afirmatiu quins són

Sí. En funció del grup pràcticament tots.

Altres formacions

Nom de la formació

Adaptable a qualsevol formació.

Especifica si es treballen Objectius de Desenvolupament Sostenible i en cas afirmatiu quins són

Sí. En funció del grup pràcticament tots.

ETAPA ESCOLAR I CURSOS

Primaria
  • 3r (8-9 anys)
  • 4t (9-10 anys)
  • 5è (10-11 anys)
  • 6è (11-12 anys)
Tot secundaria
Tot batillerat
Altres formacions
  • Cicle de grau mitjà - formació professional
  • Cicle de grau superior - formació professional
  • Altres formacions no reglades

DOCUMENTS

ACCESSIBILITAT

COMENTARIS

LES MEVES ÚLTIMES RESERVES

Image

Contacte

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, Km 15
08227 - Terrassa

Més informació

Search