Activitat

Una experiència educativa complementària a l’escola per a descobrir, investigar, reflexionar i aprendre

LA CIÈNCIA A L'ESPAI CULTURA

 

 

Què descobrirem

L'Espai Cultura Fundació 1859 ofereix les activitats següents en l'àmbit científic.

Per fer una reserva, contacteu el correu: visitesec@fundaciosabadell.cat

Com ho farem

CAPES DE LA TERRA I TECTÒNICA DE PLAQUES
Una de les dificultats que hi ha en l’àmbit de la ciència és visualitzar tot allò que no podem veure. Conèixer com és l’interior del planeta i com està format, així com els processos que es generen quan s’interacciona en aquest món geològic és l’objectiu del taller.
L’activitat proposa un experiment en grup sobre les capes de la Terra on centrarem la idea no només amb què hi ha sinó com funcionen conceptes com la densitat. També es realitzaran altres activitats on s’explorin els diferents tipus de processos que es produeixen als límits de plaques, tot recopilant informació a través del web, establint una xarxa de valors informatius per incentivar a buscar fonts fiables d'informació-
Aquest taller es pot fer conjuntament amb el taller «De la cèl·lula a l’ADN».
A qui s'adreça: Alumnes d’ESO.
Durada: 1 hora 30 minuts
Preu: 85 € /grup

CIÈNCIA, ACCIÓ... REACCIÓ!
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
La idea del taller gira al voltant d’alguns elements científics. Amb l’ús d’elements mecànics senzills, experimentarem que tota acció que realitzem sobre un objecte, reacciona d’una manera. Els participants aprendran sobre dos tipus de forces; Forces invisibles i forces ondulatòries.
Experimentarem amb el magnetisme i les seves característiques a través del joc, així com el moviment de les ones mitjançant el joc de Kamisumo, fent lluitadors de sumo amb origami, entre d’altres activitats.
Es pot oferir com a complement de la visita jugada de l’exposició «La ciència del joc».
A qui s'adreça: Alumnes de 1r, 2n i 3r cicle d'educació primària.
Durada: 1 hora.
Preu: 70 € per grup classe.
Preu a l'escola (només a Sabadell): 95 € per grup classe.

DE LA CÈL·LULA A L'ADN
En aquest taller es proposa investigar l’estructura de l’ADN, conèixer els seus components i el seu funcionament. Es realitzaran diferents activitats al voltant d’aquesta premissa i així per exemple, els alumnes tindran l'oportunitat de fer un experiment molt senzill però molt interessant, per tal d'elaborar hipòtesis i visualitzar a simple vista, del nostre propi material genètic.
L'activitat s'arrodoneix amb la visualització i l'anàlisi de mostres de cèl·lules i la seva composició, amb el microscopi.
Aquest taller es pot realitzar conjuntament amb el taller «Capes de la Terra i tectònica de plaques».
A qui s'adreça: Alumnes d’ESO i batxillerat.
Durada: 1 hora 30 minuts
Cost: 90 € per grup

ELS COLORS DE LA LLUM
La proposta d’aquest taller és descobrir les característiques i propietats que té la llum, a partir de petites activitats i experiments. En un espai diàfan, els alumnes podran participar en grups grans, jugaran amb jocs de llums i miralls i així podran descobrir com funciona la reflexió de la llum, així com també veurem quins colors formen la llum. Finalment experimentarem amb diferents tipus de llums tot fent lightpainting.
Les creacions fetes amb lightpainting s’enviaran, posteriorment a la realització del taller, a l’escola.
A qui s'adreça: Alumnes de I5 i tots els cicles de Primària.
Durada: 1 hora o 1 hora 30 minuts
Preu a l'Espai Cultura: 75 € /grup (1 hora) o 95 € /grup (1 hora i 30 minuts)

INVESTIGUEM UN CRIM
Aquest taller proposa als alumnes descobrir el culpable d’un crim tot veient quin tipus d’investigacions es fan i amb quina base. A partir d’un tauler que contextualitza la història detectivesca, es trobaran amb diversos reptes i misteris que han de resoldre amb lògica i enginy, a partir de mètodes clàssics de resolució d’enigmes com missatges secrets en textos, eliminar sospitosos a partir de la seva anatomia, o, fins i tot i més important, la investigació d’empremtes dactilars.
Així els alumnes, descobriran les propietats i característiques de les empremtes dactilars, faran un experiment per detectar substàncies sospitoses i repassarem anatomia tot construint un esquelet.
A qui s'adreça: Alumnes de 2n i 3r cicle d'educació primària.
Durada: 1 hora i trenta minuts.
Preu: 90 € per grup classe.

BÀSIC, L'OPOSAT A L'ÀCID
Què és un àcid? Què és una base? Què és el pH?
En aquest taller donarem resposta a aquestes preguntes i mostrarem mètodes experimentals segurs per poder diferenciar-les de manera tant rigorosa com divertida.
A qui s'adreça: Cicle superior d'educació primària.
Durada: 1 hora.
Preu: 240 € per grup classe (o 225 €, si venen dos grups classe seguits).

REACCIONA... TENIM QUÍMICA!
Molècules, àtoms, reaccions? Tots aquests conceptes quedaran aclarits gràcies als experiments que l'alumnat farà com si foren autèntics científics. Formularem preguntes sobre les propietats i els canvis dels materials i durem a terme experiments per donar-hi resposta.
Activitat disponible també en anglès.
Durada: 1 hora.
Preu: 240 € per grup classe (225 € per grup classe si es fan 2 grups seguits).

Materials educatius

Cost

70 - 240€ / grup classe

Descomptes

Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
Escoles d’Educació Especial: 10% de descompte

Durada

1:30h

Número màxim d'assistents

30

Es pot fer al centre docent?

Si

Virtual

Presencial

Mesures COVID-19

Transport

Carrer per a vianants. La parada més propera de FGC és la de Sabadell Plaça Major (és a 5 minuts de l'edifici). La parada més propera de Renfe és la de Renfe Sabadell Centre (és a 12 minuts).

Existeix algun espai proper a l'aire lliure on esmorzar o fer una estona d'esbarjo?

L'Espai Cultura compta amb els Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on es pot jugar i menjar.

Primaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit de coneixement del medi

Medi natural
Medi social
 Món actual
 Món actual
 Salut i equilibri personal
 Salut i equilibri personal
 Tecnologia i vida quotidiana
 Tecnologia i vida quotidiana
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana
- Competència d’aprendre a aprendre

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Educació física
 Hàbits saludables
 Expressió i comunicació corporal
 Joc motor i temps de lleure

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció, comprensió i valoració
 Interpretació i producció
 Imaginació i creativitat

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Hàbits, civisme i identitat digital.

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació en valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió social

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'aprendre per aprendre

 Autoconeixement respecte de l’aprenentatge
 Aprenentatge individual
 Aprenentatge en grup
 Actitud positiva envers l’aprenentatge

Especifica les competències que es treballen

Secundaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Medi ambient
 Medi ambient
 Medi ambient
 Salut
 Salut
 Salut

Especifica les competències que es treballen
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Especifica les competències que es treballen

Àmbit social

 Dimensió històrica
 Dimensió geogràfica
 Dimensió cultural i artística
 Dimensió ciutadana

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Activitat física saludable
 Esport
 Activitat física i temps de lleure
 Expressió i comunicació corporal

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció i escolta
 Expressió, interpretació i creació
 Societat i cultura

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cultura i valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió sociocultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit personal i social

 Autoconeixement
 Aprendre per aprendre
 Participació

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Competències bàsiques

 Comunicativa
 En la gestió i el tractament de la informació
 Digital
 En recerca
 Personal i interpersonal
 En el coneixement i la interacció amb el món

Especifica les competències que es treballen

No hi ha competències a mostrar

ETAPA ESCOLAR I CURSOS

Infantil
  • 2n cicle - parvulari (3-6 anys)
Tot primaria
Secundaria
  • 1r (12-13 anys)
  • 2n (13-14 anys)
  • 3r (14-15 anys)
  • 4t (15-16 anys)
Batxillerat
  • Modalitat de ciències i tecnologia

ACCESSIBILITAT

COMENTARIS

LES MEVES ÚLTIMES RESERVES

Image

Contacte

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, Km 15
08227 - Terrassa

Més informació

Search