Activitat

Una experiència educativa complementària a l’escola per a descobrir, investigar, reflexionar i aprendre

LES MATEMÀTIQUES A L'ESPAI CULTURA

 

 

Què descobrirem

L'Espai Cultura Fundació 1859 ofereix diverses activitats en l'àmbit de les matemàtiques. Si es fan dos tallers la durada és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora.

Per fer una reserva, contacteu el correu: visitesec@fundaciosabadell.cat

Com ho farem

FES CÀLCULS
El taller consisteix a fer càlculs matemàtics d’una forma divertida a partir de jocs diversos i col·laborant en grup. Els jocs varien depenent de l’edat.
El càlcul és un conjunt de mètodes que, aplicats a una col·lecció de símbols o nombres, permeten d’obtenir el resultat d’una operació o d’un problema.
El càlcul mental consisteix a realitzar càlculs matemàtics utilitzant només el cervell, sense l’ajuda d’altres instruments com calculadores o inclús llapis i paper o els dits per comptar fàcilment.
Una de les eines que utilitzarem en el taller són les cartes de sumes i restes i les de multiplicacions, les quals són molt útils per a poder fer més amens els càlculs més difícils; aquest tipus de cartes ajuden a agilitzar el càlcul mental.
A qui s'adreça: Alumnes d’educació primària.
Durada: 1 hora
Preu: 60 € per grup classe

GEOMETRIA EN 2D I 3D
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
El taller tractarà la idea del pas d’una figura geomètrica en dues dimensions a les tres dimensions. Per fer-ho, utilitzarem geoplans per crear diferents formes geomètriques i comprendre que formes geomètriques complexes estan formades per d’altres més senzilles.
El geoplà és un joc didàctic per a estudiar la geometria del pla (en el seu sentit més ampli) que consisteix en una taula quadrada on hi ha uns claus o puntes equidistants de manera que enganxant-hi unes gomes elàstiques es poden reproduir figures en diferents posicions per tal d’estudiar-ne propietats geomètriques.
Posteriorment, amb l’ajut de figures geomètriques diverses, planes i d’altres amb volum,, buscarem les similituds amb els seus equivalents a les tres dimensions i les construirem amb l’ajut de peces magnètiques (Geomag) per veure les relacions entre elles.
A qui s'adreça: Alumnes d’educació primària.
Durada: 1 hora
Preu: 65 € per grup classe
Preu a l'escola (només a Sabadell): 95 € per grup classe

JOC DE LÒGICA MATEMÀTICA
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
En aquest taller es proposa exercitar les matemàtiques a partir de jocs lògics, de càlcul mental, estratègia i habilitat. Per taules, es proposa un joc basat en el sistema del Trivial, on hauran de completar el «formatget» a partir de diferents proves ràpides i un repte final més manual de destresa estratègica.
A qui s'adreça: Alumnes de cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO.
Durada: 1 hora
Preu a l’Espai Cultura: 60,00€ / grup
Preu a l'escola (només a Sabadell): 90,00€ / grup

L'ESTRATÈGIA HO ÉS TOT
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
L’activitat consisteix en resoldre diversos reptes d’estratègia diferents, tot treballant en grup que posen a prova l’enginy dels alumni. No tot és blanc o negre.
L’estratègia és l’art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat. En aquest cas, l’objectiu és resoldre reptes que a simple vista poden semblar senzills però que no ho són tant.
Jocs con el nim, els gats i ratolins, la inversió, les rajoles d’en Dudeney, el Cub Soma o d’altres faran que els nois i noies pensin i reflexionin sobre quina és la millor solució, no es tracta de ser el més ràpid, sinó d’aconseguir resoldre’ls.
A qui s'adreça: Alumnes de 4t de primària, cicle superior de primària, ESO i Batxillerat.
Durada: 1 hora
Preu a l’Espai Cultura: 60,00 € / grup
Preu a l'escola (només a Sabadell): 90,00 € / grup


MATEMÀTIQUES INFANTIL
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
En aquest taller es proposa exercitar les matemàtiques a partir de jocs varis relacionats amb les matemàtiques. Per taules, es proposen diferents jocs, treballant la geometria, el càlcul i la classificació de colors i formes, tot de manera grupal i amb material variat.
A qui s'adreça: Alumnes de I4 i I5.
Durada: 1 hora
Preu a l’Espai Cultura: 70,00€ / grup
Preu a l'escola (només a Sabadell): 100,00€ / grup


MIRALLS MATEMÀTICS
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
El taller proposa l’ús de miralls per treballar, per una banda, el concepte de simetria, i per l’altra, la formació de figures geomètriques. S’investigaran les propietats que tenen els diversos polígons, així com les diferències i similituds entre ells (vèrtex, angle, etc.).
També podran construir les seves pròpies figures i veure quina resposta donen davant d’un mirall. Tot això, treballant de manera cooperativa i utilitzant tant miralls normals com llibres de miralls.
A qui s'adreça: Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària.
Durada: 1 hora
Preu a l’Espai Cultura: 60,00€
Preu a l'escola (només a Sabadell): 90,00€ / grup

PITÀGORES, EL REI DELS TRIANGLES
NOTA: aquest taller es pot realitzar tant a l'Espai Cultura com a la mateixa escola (només a Sabadell).
Aquest taller proposa un joc amb el triangle com a protagonista. Treballarem la geometria construint figures utilitzant només el triangle i descobrirem que és la peça més important en geometria, ja que serveix de base per construir tota la resta de polígons. Després farem una interpretació visual del teorema de Pitàgores tot jugant amb diferents tipus de materials i construccions. Aquests ens serviran per comprovar que quan construïm, la forma triangular hi té una importància clau pel sosteniment d’estructures.
Per cada cicle treballarem cada concepte de manera més senzilla o elaborada. Per cicle superior podem abordar el teorema de Pitàgores sense problemes ja que treballen multiplicacions i càlculs d’àrees. Per cicle mitjà ho farem visualment sense entrar en números i podrem jugar amb aquest concepte a través del tangram.
A qui s'adreça: Alumnes de 2n i 3r cicle d'educació primària.
Durada: 1 hora
Preu a l’Espai Cultura: 60,00€ / grup
Preu a l'escola (només a Sabadell): 90,00€ / grup

Materials educatius

Cost

60€-90€ per grup classe

Descomptes

Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
Escoles d’Educació Especial: 10% de descompte

Durada

1:00h

Número màxim d'assistents

30

Es pot fer al centre docent?

Si

Virtual

Presencial

Mesures COVID-19

Transport

Carrer per a vianants. La parada més propera de FGC és la de Sabadell Plaça Major (és a 5 minuts de l'edifici). La parada més propera de Renfe és la de Renfe Sabadell Centre (és a 12 minuts).

Existeix algun espai proper a l'aire lliure on esmorzar o fer una estona d'esbarjo?

L'Espai Cultura compta amb els Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on es pot jugar i menjar.

Primaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit de coneixement del medi

Medi natural
Medi social
 Món actual
 Món actual
 Salut i equilibri personal
 Salut i equilibri personal
 Tecnologia i vida quotidiana
 Tecnologia i vida quotidiana
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica

Àmbit d'educació física

 Educació física
 Hàbits saludables
 Expressió i comunicació corporal
 Joc motor i temps de lleure

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció, comprensió i valoració
 Interpretació i producció
 Imaginació i creativitat

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Hàbits, civisme i identitat digital.

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació en valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió social

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'aprendre per aprendre

 Autoconeixement respecte de l’aprenentatge
 Aprenentatge individual
 Aprenentatge en grup
 Actitud positiva envers l’aprenentatge

Especifica les competències que es treballen

Secundaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Medi ambient
 Medi ambient
 Medi ambient
 Salut
 Salut
 Salut

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Especifica les competències que es treballen

Àmbit social

 Dimensió històrica
 Dimensió geogràfica
 Dimensió cultural i artística
 Dimensió ciutadana

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Activitat física saludable
 Esport
 Activitat física i temps de lleure
 Expressió i comunicació corporal

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció i escolta
 Expressió, interpretació i creació
 Societat i cultura

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cultura i valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió sociocultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit personal i social

 Autoconeixement
 Aprendre per aprendre
 Participació

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Competències bàsiques

 Comunicativa
 En la gestió i el tractament de la informació
 Digital
 En recerca
 Personal i interpersonal
 En el coneixement i la interacció amb el món

Especifica les competències que es treballen

No hi ha competències a mostrar

ETAPA ESCOLAR I CURSOS

Infantil
  • 2n cicle - parvulari (3-6 anys)
Tot primaria
Secundaria
  • 1r (12-13 anys)
  • 2n (13-14 anys)
  • 3r (14-15 anys)
  • 4t (15-16 anys)
Batxillerat
  • Modalitat de ciències i tecnologia

ACCESSIBILITAT

COMENTARIS

LES MEVES ÚLTIMES RESERVES

Image

Contacte

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, Km 15
08227 - Terrassa

Més informació

Search