Activitat

Una experiència educativa complementària a l’escola per a descobrir, investigar, reflexionar i aprendre

Montcada Neo: Conèixer el passat per transformar el futur

 

 

Què descobrirem

Un missatge codificat explica que un grup d'arqueòlegs del futur té evidències de la destrucció de la ciutat de Montcada i Reixac a l’any 2060.
Per poder frenar la contaminació irreversible de les aigües i l'abandó de la ciutat caldrà explorar altres models socials històrics. El repte és poder assegurar que la ciutat de Montcada segueixi en ús l’any 2060 i per això cal revertir les males conductes i evitar la contaminació irreversible de les aigües. Per aconseguir-ho, caldrà crear nous models autosostenibles i cada membre dels 6 equips (com a màxim) haurà d'agafar 5 compromisos individuals vinculats als ODS. El grup d'investigadors del futur ens donaran les eines per poder assolir el nostre repte.

Com ho farem

Montcada Neo és una activitat modulable que té per objectiu un treball a fons sobre els temes de sostenibilitat i aigua però amb la innovació que aquests objectius es treballen de manera interdisciplinària tot combinant la història, l'arqueologia i el coneixement del medi.
Està dissenyada com una activitat modulable. L'activitat sencera, especialment pensada pera grups que estiguin treballant un projecte d'aula relacionat amb els ODS i l'aigua comporta dedicar dos matins (dues sessions de 4 hores) i té un cost de 150 euros. Hi ha la possibilitat de fer una sessió només amb la part més lúdica en un matí (4 hores) amb un cost de 100 euros.

Materials educatius

Materials pel desenvolupament de l'activitat aportats pel museu

Cost

100 € un mati - 150 euros dos matins

Descomptes

Durada

Tot el matí

Número màxim d'assistents

30

Es pot fer al centre docent?

Si

Virtual

Text per defecte Virtual SI, però no hi ha text

Mesures COVID-19

Les habituals.

Transport

En tren: Estació de Montcada bifurcació (R3, R4 I R7)
Zona de parada d'autocars al costat del camp de futbol de Can Sant Joan a 500 m.

Existeix algun espai proper a l'aire lliure on esmorzar o fer una estona d'esbarjo?

La Casa de les Aigües es troba al mig del Parc de les Aigües (taules de picnic, zona de jocs, etc.)

Primaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit de coneixement del medi

Medi natural
Medi social
 Món actual
 Món actual
 Salut i equilibri personal
 Salut i equilibri personal
 Tecnologia i vida quotidiana
 Tecnologia i vida quotidiana
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Educació física
 Hàbits saludables
 Expressió i comunicació corporal
 Joc motor i temps de lleure

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció, comprensió i valoració
 Interpretació i producció
 Imaginació i creativitat

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Hàbits, civisme i identitat digital.

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació en valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió social

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'aprendre per aprendre

 Autoconeixement respecte de l’aprenentatge
 Aprenentatge individual
 Aprenentatge en grup
 Actitud positiva envers l’aprenentatge

Especifica les competències que es treballen

Secundaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Medi ambient
 Medi ambient
 Medi ambient
 Salut
 Salut
 Salut

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Especifica les competències que es treballen

Àmbit social

 Dimensió històrica
 Dimensió geogràfica
 Dimensió cultural i artística
 Dimensió ciutadana

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Activitat física saludable
 Esport
 Activitat física i temps de lleure
 Expressió i comunicació corporal

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció i escolta
 Expressió, interpretació i creació
 Societat i cultura

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cultura i valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió sociocultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit personal i social

 Autoconeixement
 Aprendre per aprendre
 Participació

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Competències bàsiques

 Comunicativa
 En la gestió i el tractament de la informació
 Digital
 En recerca
 Personal i interpersonal
 En el coneixement i la interacció amb el món

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Especifica si es treballen Objectius de Desenvolupament Sostenible i en cas afirmatiu quins són

ODS
Aigua neta i sanejament
Indústria, innovació i infraestructures
Ciutats i comunitats sostenibles
Consum i producció responsables
Acció climàtica
Vida terrestre

ETAPA ESCOLAR I CURSOS

Secundaria
  • 1r (12-13 anys)
  • 2n (13-14 anys)

DOCUMENTS

ACCESSIBILITAT

COMENTARIS

LES MEVES ÚLTIMES RESERVES

Image

Contacte

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, Km 15
08227 - Terrassa

Més informació

Search